Teresa (Cuaron) Giron's headstone. Photo courtesy of Art Cuaron.